Aktualności Aktualności

Powrót

Arboretum przy Nadleśnictwie Narol

Arboretum przy Nadleśnictwie Narol

    Arboretum, zwane również „ogrodem drzewnym" to obszar, na którym kolekcjonuje się żywe rośliny drzewiaste w celu ukazania ich różnorodności i piękna.
    Arboretum przy Nadleśnictwie Narol powstało w celu rozpowszechnienia wiedzy przyrodniczej w lokalnym środowisku. Jest to miejsce, w którym można zapoznać się z  wyglądem wielu rodzimych oraz obcych gatunków drzew i krzewów, jak również zasięgnąć informacji o ich pochodzeniu oraz wymaganiach siedliskowych i klimatycznych. Pełni ono funkcję zarówno edukacyjną jak i rekreacyjną, jest miejscem aktywnego kontaktu z przyrodą.  
    Arboretum przy Nadleśnictwie Narol zostało założone w 2005 roku z inicjatywy Nadleśniczego mgr inż. Szczepana Okrucha. Znajduje się ono na terenie leśnictwa Płazów przy siedzibie Nadleśnictwa Narol i zajmuje powierzchnię 1.03 ha. Wiosną i jesienią 2005 roku na terenie arboretum wysadzono 224 gatunki drzew i krzewów. W kolejnych latach zbiór gatunków był powiększany.  Rośliny są pooznaczane tabliczkami z opisem gatunku, odmiany, rodziny i rzędu do jakiego przynależą. Ponadto przy ścieżkach prowadzących przez teren Arboretum ustawione zostały tematyczne tablice edukacyjne dotyczące min. rozpoznawania gatunków rodzimych drzew iglastych, faz rozwojowych drzewostanów, gospodarki leśnej, rozpoznawania grzybów i  ich funkcji pełnionej w lesie.  Po spacerze można przysiąść na jednej z wielu ławeczek ustawionych wzdłuż ścieżek. Można też skorzystać z wybudowanej wiaty, która chroni przed słońcem i deszczem, zapewniając miejsce do odpoczynku lub do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych na świeżym powietrzu.