Aktualności Aktualności

Powrót

Lasy narolskie dla turystów

Lasy narolskie dla turystów

Roztocze południowe wciąż pozostaje terenem do odkrywania dla turystów. Sporo atrakcji kryją lasy na terenie Nadleśnictwa Narol, gdzie znajdują się m.in. źródła Tanwi i rezerwat Bukowy Las, a przy budynku nadleśnictwa funkcjonuje od kilkunastu lat arboretum pełniące funkcję edukacyjną.

Obszar, gdzie zaczyna swój bieg najczystsza polska rzeka to od 1998 roku rezerwat przyrody „Źródła Tanwi", obejmujący prawie 186 ha powierzchni. Chroni on obszar źródlisk, w tym kompleks nielicznych na Roztoczu torfowisk wysokich i przejściowych wraz z otaczającymi go borami sosnowymi i licznymi gatunkami chronionych roślin, jak: rosiczka okrągłolistna, turzyca strunowa czy przygiełka brunatna. Osobliwościami rezerwatu są też: pomocnik baldaszkowaty, sit sztywny, goryczka wąskolistna, wroniec widlasty, sierpowiec błyszczący, bagnica torfowa, czermień błotna oraz bagno zwyczajne. W rezerwacie  urządzono ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczną „Kobyle Jezioro”, której nazwa nawiązuje do legendy o utopionej w tym miejscu kobyle. Jej rżenie ponoć słychać w mgliste, jesienne poranki.

Długość ścieżki około 2 km, czas przejścia ok. 1,5 godziny, a maksymalna zalecana wielkość grupy to 30 osób. Wejście znajduje się przy drodze publicznej, gdzie zlokalizowano miejsce postojowe. Współrzędne - 501716N, 232119,6E. Do Narola jest 7 km.

 

Podobnej długości ścieżka przebiega  przez rezerwat „Bukowy Las” w leśnictwie Maziarnia pod Narolem. Utworzony w 1998 r. na powierzchni prawie 85 ha chroni podgórską formę buczyny karpackiej z dużym udziałem jodły, o wysokim stopniu naturalności.

O tych lasach jodłowych pisał dr Mieczysław Orłowicz w „Przewodniku po Galicyi”, wydanym w 1914 roku we Lwowie: „Największe lasy jodłowe Galicyi pod Narolem, ciągnące się stąd aż po Wołyń”.

Wzdłuż całej trasy ścieżki uwagę przyciągają stare, ponad 150-letnie buki i jodły o imponujących rozmiarach, pięknym pokroju i ciekawych kształtach. Są też drzewa uznane za pomniki przyrody, to pięć buków i jeden modrzew. Przy rezerwacie miejsca postojowe, czynne dla samochodów od 7 do 15.  Ścieżka jest nieutwardzona i po opadach deszczu błotnista i śliska. Współrzędne - 502123,6N, 231540,3E. Najbliższa miejscowość to Łozy, do Narola ok. 4,5 km.

 

Od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 -15.15. można zwiedzać arboretum przy biurze Nadleśnictwa Narol.  Ten „ogród drzewny” daje możliwość poznania kolekcji wielu rodzimych i obcych gatunków drzew i krzewów. Pełni on funkcję zarówno edukacyjną, jak i rekreacyjną, jest miejscem aktywnego kontaktu z przyrodą. Arboretum zajmuje powierzchnię jednego hektara, zostało założone w 2005 roku z inicjatywy ówczesnego nadleśniczego Szczepana Okrucha. Obecnie rośnie tu ok. 1500 okazów reprezentujących 350 gatunków drzew i krzewów. Rośliny są oznaczone tabliczkami z opisem gatunku.

Można tu skorzystać z wiaty, która chroni przed słońcem i deszczem, daje też możliwość przeprowadzenia zajęć edukacyjnych na świeżym powietrzu dla zgłoszonych wczesnej grup.

Długość trasy to około 450 metrów, czas przejścia ok. 0,5 godz. Maksymalna wielkość grupy 30 osób. W pobliżu parking i toaleta. Ścieżki są utwardzone. Współrzędne - 502047,7N, 231903,9E.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Tekst: Edward Marszałek

rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

Fot. Arch.


Nadleśnictwa i inne

 

Sprzedaż

Sprzedaż

 

Polecamy Polecamy