Wydawca treści Wydawca treści

Gdzie zapalić ognisko

Las rośnie wolno, ale płonie bardzo szybko. Wraz z drzewostanem ogień pochłania również rośliny, grzyby i zwierzęta.

Zgodnie z artykułem 30 „Ustawy o lasach” na terenach leśnych, śródleśnych jak również w odległości do 100 metrów od granicy lasu zabrania się rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego. Stałe miejsca, gdzie wolno rozpalać ogniska wyznacza nadleśniczy poprzez „techniczne zagospodarowanie lasu w celach turystyczno-wypoczynkowych”: np. przy miejscach biwakowania, obiektach turystycznych i edukacyjnych, stanicach turystycznych i harcerskich.

Nadleśniczy może wydać także czasowe, pisemne  pozwolenie na rozpalenie ogniska. Określa wtedy dokładne miejsce rozpalenia ogniska, sposób jego zabezpieczenia i osobę odpowiedzialną. Nie można zatem samowolnie rozpalać ogniska w lesie i jego pobliżu, np. nad jeziorem czy rzeką.

KARY 

Za rozpalenie ogniska w lesie bez zezwolenia mogą nas spotkać dotkliwe kary. Ile wynoszą? Pracownicy Służby Leśnej nadleśnictwa mogą na nas nałożyć mandat od 20 do 500 złotych. Najwyższa kara wynosi natomiast aż 5000 złotych.

Wykaz miejsc wyznaczonych do rozpalania ognia:

  1. Leśnictwo Maziarnia - Rezerwat przyrody „Bukowy Las” - przy rezerwacie,
  2. Leśnictwo Złomy - Rezerwat przyrody „Źródła Tanwi” - na końcu ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej przy 8 przystanku pn. ognisko, zwierzęta leśne,
  3. Leśnictwo Kadłubiska - Rezerwat przyrody „Minokąt” - przy rezerwacie,
  4. Leśnictwo Wola Wielka - ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Źródła Tanwi” w Złomach - przy zbiornikach p.poż.,
  5. Leśnictwo Maziarnia - przy „Domku Antoniego”.