Leśnictwa Leśnictwa

Kadłubiska

Leśniczy Zdzisław Tulej
606 306 895

Podleśniczy Jerzy Gałka

tel. 606 319 803

 

 

Maziarnia

Leśniczy Kamil Okruch
606 306 963

Podleśniczy Rafał Mrówka

tel.606 308 756

Płazów

Leśniczy Dariusz Banaś
660 462 459

Podleśniczy Rafał Przednowek

tel. 608 355 076

Wola Wielka

Leśniczy Stanisław Rebizant
606 305 677

Podleśniczy Krzysztof Nisztuk

tel. 660 462 538

Złomy

Leśniczy Robert Gontarz
606 307 368

Podleśniczy Daniel Bundyra

tel. 664091394

Huta Różaniecka

Leśniczy Marian Żołądek
606 307 517
Podleśniczy Leszek Łyda

tel. 660 462 431

Podleśniczy Grzegorz Kaczmarz

 

Lubliniec

Leśniczy Jerzy Czereczon
606 306 975

Podleśniczy Szuper Zdzisław

tel. 606 305 287

Podleśniczy Grzegorz Sigłowy

tel. 660 462 548

Jezioro

Leśniczy Zbigniew Wołczyk
660 462 365

Podleśniczy Marcin Czereczon

tel. 606 316 837

Podleśniczy Andrzej Dawidowski

tel. 606 314 954

Gorajec

Leśniczy Henryk Kostrzycki - zastępujący Grzegorz Kaczmarz tel. 534 479 466
606 313 362

Podleśniczy Mirosław Tarnawski

tel. 606 305 949

Podleśniczy Piotr Skiba

tel. 660 462 435

 

 

Chotylub

Leśniczy Piotr Szynal
606 305 668
Podleśniczy Mateusz Ważny

tel. 606 636 533

Łówcza

Leśniczy Wiesław Stopyra - zastępujący Piotr Skiba tel. 660 462 435
606 315 292