Wydawca treści Wydawca treści

Kontakt Nadleśnictwo Narol

Siedziba Nadleśnictwo Narol
Nadleśnictwo Narol
(0-16) 63 25 350 w sieci LP 3418100
(0-16) 63 25 351 w sieci LP 3418102

Narol, ul. Bohaterów Września 1939 r. Nr 38

37-610 Narol

Bieżące rachunki bankowe:

PKO BP 47 1020 4287 0000 2802 0061 4925

BGŻ 29 2030 0045 1110 0000 0076 8890

BS Lubaczów 60 9101 0003 2001 0006 1854 0001

Nadleśniczy
Hubert Balicki
(016) 63 25 350
Zastępca Nadleśniczego
Marian Kraczowski
660 462 455, (0-16) 63 25 356 w sieci LP 3418311
Główny Księgowy
Lesław Nisztuk
660 462 567, (0-16) 63 25 362 w sieci LP 3418611
Sekretarz Nadleśnictwa
Marcin Wilczyński
664 715 230, (0-16) 63 25 357 w sieci LP 3418671
Inżynier Nadzoru
Waldemar Cisek
600 325 801 w sieci LP 3418211
Inżynier Nadzoru
Marcin Skalski
668 824 316 w sieci LP 3418211

Stanowisko ds pracowniczych

Agata Kraczowska
Specjalista ds pracowniczych
Tel.: 660 451 964, (0-16) 63 25 368 w sieci LP 3418672

Dział Gospodarki Leśnej

Barbara Wiciejowska - Bełz
Starszy specjalista SL ds. stanu posiadania, Administrator sieci SILP
Tel.: 606 307 064, (0-16) 63 25 358 w sieci LP 3418332
Wojciech Starzyk
Starszy specjalista SL ds. hodowli lasu
Tel.: 606310867, (0-16) 63 25 359 w sieci LP 3418333
Janusz Stankiewicz
Specjalista SL ds. ochrony lasu i BHP
Tel.: 606 310 884, (0-16) 63 25 354 w sieci LP 3418215
Jan Mazurkiewicz
Specjalista SL ds. marketingu
Tel.: 660 462 545, (0-16) 63 25 357 w sieci LP 3418331
Marceli Kot
Starszy specjalista ds. Użytkowania Lasu i Ochrony przyrody
Tel.: (016) 63 25 360 w sieci LP 3418334

Dział administracyjno - gospodarczy

Krystian Pukas
Specjalista SL ds. administracji
Tel.: (0-16) 63 25 370, w sieci LP 3418674
Michał Bujara
Referent ds. administracji
Tel.: (0-16) 63 25 369, w sieci LP 3418673
Izabela Mokrzycka
Starszy referent ds administracji
Tel.: (016)632 53 50

Dział finansowo - księgowy

Justyna Beń
Księgowa
Tel.: (0-16) 63 25 365, w sieci LP 3418614
Piotr Banaś
Specjalista ds ekonomicznych
Tel.: (0-16) 63 25 363, w sieci LP 3418612
Lesław Marciniszyn
Starszy referent ds. finansowo księgowych
Tel.: (0-16) 63 25 361, w sieci LP 3418600
Bożena Gerlach
Starsza Księgowa
Tel.: (0-16) 63 25 364, w sieci LP 3418613
Anna Buczko
Ksiegowa
Tel.: (016)632 53 64

Posterunek Straży Leśnej

Józef Skiba
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: (0-16) 63 25 355, w sieci LP 3418221 kom. 660 462 543
Jan Bundyra
Strażnik Leśny
Tel.: (0-16) 63 25 360, w sieci LP 3418334 kom. 608 355 397