Aktualności Aktualności

Powrót

2 Lutego- Światowy Dzień Mokradeł

2 Lutego- Światowy Dzień Mokradeł

Tereny podmokłe, zalewowe, torfowiska oraz zbiorniki wodne pełnią niezwykle ważną funkcję w przyrodzie, oraz życiu człowieka. To właśnie w nich magazynowana jest woda, która następnie stopniowo oddawana jest do środowiska przez powolne podsiąkanie. Tereny podmokłe są również istotne z punktu widzenia zachowania trwałości lasów oraz ich różnorodności. Mają niebagatelny wpływ na różne gałęzie przemysłu związane z wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz rolnictwo, które w znacznej mierze uzależnione jest od zaopatrzenia w wodę. Są również cennym elementem krajobrazowym, społecznym oraz kulturowym.

W dniu 2 lutego obchodzimy Światowy Dzień Mokradeł- wydarzenie, które jest doskonałą okazją do zastanowienia się, w jakiej kondycji znajdują się obecnie tereny podmokłe, jaki mają wpływ na nasze życie, dziką przyrodę oraz jakie są ich perspektywy zachowania na przyszłość.

Nie da się ukryć, że w wymiarze światowym tereny podmokłe mają się źle. Ich powierzchnia cały czas spada. Przyczyną ich zaniku są przede wszystkim rosnące potrzeby produkcji żywności oraz związane z nim przekształcanie tych terenów pod rolnictwo. Osuszanie związane z rozwojem infrastruktury komunikacyjnej, budowa osiedli ludzkich oraz wydobycie torfu. Innym palącym problemem jest ich ciągłe zanieczyszczanie przez składowanie śmieci oraz magazynowanie zanieczyszczeń przemysłowych i rolniczych. Te problemy dotyczą przede wszystkim stref podzwrotnikowych naszego globu, krajów Ameryki Środkowej, Ameryki Południowej, Afryki, Południowej Azji oraz Zachodniej Europy.

W Polsce, Europie Środkowej, Ameryce Północnej oraz Azji Północnej kondycja mokradeł jest dużo lepsza niż w innych częściach świata, jednak pomimo tego istnieje ciągła konieczność dbania o te tereny, aby były jak najlepiej zachowane i pełniły swoje funkcje w przyszłości.

Lasy Państwowe już od wielu są czynnie zaangażowane w ochronę mokradeł w Polsce. Przejawia się to przede wszystkim w tym, że na przestrzeni swojej blisko 100-letniej działalności wypracowały model wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, polegającej na zrównoważonym wykorzystaniu naturalnych zasobów środowiska połączonym z zachowaniem ich funkcji przyrodniczych, społecznych i kulturowych. To dlatego w każdym nadleśnictwie w Polsce, torfowiska, mokradła, bagna, naturalne zbiorniki wodne oraz inne nieużytki są w dużej większości wyłączone z ingerencji człowieka, oraz nie jest prowadzone na nich osuszanie. Wszystko po to, aby magazynowały jak najwięcej wody oraz były lokalnymi ostojami dzikiej przyrody. Wiele lasów na siedliskach olsów, łęgów oraz borów bagiennych pozostawianych jest bez ingerencji leśników po to, aby przyroda mogła rządzić się na ich terenie swoimi prawami. Ponadto każdy las jest swego rodzaju naturalną gąbką. Podczas opadów deszczu oraz zimowych roztopów chłonie wodę, która następnie jest stopniowo oddawana do środowiska. Dobrze zagospodarowane lasy to, oprócz produkcji drewna oraz różnorodności przyrodniczej, rezerwuar życiodajnej wody, która jest tym lasom niezwykle potrzebna.

Światowy Dzień Mokradeł to doskonała okazja, aby uzmysłowić sobie jak ważnym i cennym składnikiem polskiej przyrody są tereny podmokłe.


Nadleśnictwa i inne

 

Sprzedaż

Sprzedaż

 

 

Polecamy Polecamy