Aktualności Aktualności

Powrót

Międzynarodowy Dzień Ziemi

Międzynarodowy Dzień Ziemi

Międzynarodowy Dzień Ziemi

#ŁącząNasDrzewa

Dzień Ziemi, obchodzony corocznie 22 kwietnia, ma na celu promowanie proekologicznych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Jest to okazja do zwrócenia uwagi na potrzebę podejmowania działań, które przyczynią się do poprawy stanu naszej planety.

W ramach obchodów Dnia Ziemi, organizowane są różnego rodzaju akcje proekologiczne, mające na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat ochrony środowiska. Przykłady takich akcji to sprzątanie środowiska, sadzenie drzew czy też zbieranie elektroodpadów. Każde z tych działań ma na celu zwrócenie uwagi na nasze wspólne wyzwania w dziedzinie ochrony środowiska.

W Polsce, Lasy Państwowe są jedną z najważniejszych instytucji zajmujących się ochroną przyrody. Głównym zadaniem Lasów Państwowych jest m.in. ochrona lasów oraz zrównoważone zarządzanie zasobami leśnymi. Organizowane przez Lasy Państwowe akcje proekologiczne, takie jak np. "Las dla klimatu", ukierunkowane są na zwiększenie retencji wody w krajobrazie poprzez odpowiednie zagospodarowanie lasów.

Zmiany klimatu stanowią obecnie jedno z największych wyzwań dla naszej planety, a ich wpływ na środowisko naturalne jest coraz bardziej widoczny. Wraz ze wzrostem emisji gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla, metan i tlenek azotu, rośnie także tempo zmian klimatycznych. Te gazy cieplarniane powodują wzrost temperatury na Ziemi, a także wpływają na zmiany w cyrkulacji atmosferycznej, co z kolei wpływa na warunki pogodowe i klimatyczne.

Zmiany klimatu wpływają także na ekosystemy, w tym na lasy, gleby, rośliny i zwierzęta. Wraz ze wzrostem temperatury, zmianami w opadach i cyrkulacji atmosferycznej, zmienia się także skład gatunkowy i funkcjonowanie ekosystemów, a także wzrasta ryzyko wystąpienia klęsk żywiołowych.

Aby przeciwdziałać negatywnym skutkom zmian klimatu, konieczne jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez ograniczenie zużycia paliw kopalnych, rozwój technologii zwiększających efektywność energetyczną oraz rozwój odnawialnych źródeł energii.

W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatu, konieczne jest również dostosowanie się do nowych warunków klimatycznych poprzez ochronę ekosystemów, rozwijanie zrównoważonych praktyk rolniczych, budownictwa i zarządzania zasobami wodnymi oraz wdrażanie działań adaptacyjnych, takich jak budowa infrastruktury przeciwpowodziowej czy inwestycje w systemy monitorowania i wczesnego ostrzegania przed klęskami żywiołowymi.

W związku z trwającym w Lasach Państwowych sadzeniem drzew w dniu 21 kwietnia 2023 roku na terenie leśnictwa Jezioro las sadziła młodzież z  Zespołu Szkół Rudzie Różanieckiej, pod czujnym nadzorem Leśniczego Zbigniewa Wołczyka. Za co bardzo serdecznie dziękujemy !

Akcja sadzenia lasu przez dzieci to doskonały sposób na edukowanie najmłodszych o ochronie środowiska oraz rozwijanie w nich odpowiedzialności za otaczającą nas przyrodę. Coraz więcej szkół i organizacji zaczyna organizować tego typu inicjatywy, które mają na celu zwiększenie liczby drzew w naszym kraju oraz zachęcenie dzieci do aktywnego spędzania czasu na łonie natury.

Sadzenie lasu to ważna część działań na rzecz ochrony środowiska. Las pełni niezwykle ważną rolę w procesach klimatycznych, a także jest naturalnym filtrem, który oczyszcza powietrze z substancji szkodliwych. Sadzenie lasu jest więc bardzo ważnym krokiem w kierunku ochrony środowiska i zmniejszenia wpływu człowieka na klimat.

Dzieci, uczestnicząc w akcjach sadzenia lasów, uczą się także pracy w zespole oraz pozytywnych relacji międzyludzkich. Wspólna praca nad projektem przyczynia się do budowania poczucia wspólnoty i zwiększenia motywacji do podejmowania działań na rzecz środowiska.

Organizacje, które zajmują się organizowaniem akcji sadzenia lasu, zwykle zapewniają odpowiednie narzędzia i instrukcje, które pozwalają na prawidłowe sadzenie drzewek. W ten sposób dzieci uczą się, jak ważne jest dbanie o ziemię, jakie są procesy zachodzące w przyrodzie i jak ważną rolę pełnią drzewa w życiu na Ziemi.

Warto podkreślić, że akcje sadzenia lasów nie są jednorazowym wydarzeniem, a raczej długotrwałym projektem, który przynosi korzyści zarówno środowisku, jak i uczestnikom. Dzieci uczą się odpowiedzialności i troski o otaczającą nas przyrodę, co z pewnością wpłynie na ich przyszłe postawy i podejmowane przez nich decyzje.

Podsumowując, akcja sadzenia lasu przez dzieci to wspaniały sposób na rozwijanie świadomości ekologicznej najmłodszych oraz na poprawę stanu naszego środowiska. Zachęcamy do uczestnictwa w tego typu inicjatywach, które przyczyniają się do budowania lepszego jutra dla nas i dla naszej planety.

                                                                                  

Tekst i zdjęcia: Małgorzata Stopyra


Nadleśnictwa i inne

 

Sprzedaż

Sprzedaż

 

 

Polecamy Polecamy