Aktualności Aktualności

Powrót

Ogłoszenie o możliwości zakupu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

Ogłoszenie o możliwości zakupu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

        Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Narol informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia, stanowiących własność osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, położonych w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Narol, na terenie gmin: Narol Miasto (054), Narol obszar wiejski (055), Horyniec-Zdrój (032), Cieszanów obszar wiejski (025).
Podmioty zainteresowane sprzedażą lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia, proszone są o kontakt z tut. nadleśnictwem pod nr tel. 16 632 53 50, email: narol@krosno.lasy.gov.pl lub bezpośrednio z pracownikiem merytorycznym Barbarą Wiciejowską - Bełz, 606 307 064, e-mail: barbara.wiciejowskabelz@krosno.lasy.gov.pl

                                                                             Hubert Balicki
                                                                             Nadleśniczy


Nadleśnictwa i inne

 

Sprzedaż

Sprzedaż

 

 

Polecamy Polecamy