Aktualności Aktualności

Powrót

Sadzenie lasu w Nadleśnictwie Narol

Sadzenie lasu w Nadleśnictwie Narol

Jak co roku na wiosnę ruszają prace związane z sadzeniem drzew. W tym roku leśnicy z Nadleśnictwa Narol mają do obsadzenia 98 ha powierzchni.  Około 31% tego areału (30,5 ha) stanowią zalesienia na zrębach zupełnych gdzie sadzona jest przede wszystkim sosna a w miejscach wilgotnych i zalewanych wodą olcha. W celu zwiększenia różnorodności gatunkowej na zrębach zupełnych wprowadzane są również inne gatunki drzew jak brzoza i świerk.

W przypadku terenów żyznych gdzie skład gatunkowy upraw powinien być bardziej urozmaicony, wprowadzane są takie gatunki drzew jak: buk, dąb, jodła, jawor, wiąz, grab i modrzew. W tym roku takie wielogatunkowe uprawy złożone zostaną posadzone na 51 ha powierzchni.

Są jednak takie przypadki, kiedy posadzone w ubiegłych latach sadzonki nie przeżywają. Dzieje się tak przede wszystkim w wyniku presji zwierzyny, która ogryza nasze sadzonki w zimie oraz w wyniku szkód wyrządzanych przez pędraki chrabąszcza. W terminologii leśnej takie uprawy gdzie na miejsce zjedzonych bądź uschłych drzewek musimy posadzić nowe nazywa się „wykonywaniem poprawek”. W tym roku takie poprawki musimy wykonać na 16,5 ha powierzchni upraw.

Bardzo ważnym elementem prac odnowieniowych lasu jest materiał sadzeniowy jakiego używają leśnicy. W przypadku leśników z Narola większość sadzonek pochodzi ze szkółki leśnej w Łówczy, gdzie drzewka hodowane są przede wszystkim z własnych nasion zbieranych wcześniej w drzewostanach nasiennych. Sadzonki przeznaczone do zalesień powinny odznaczać się najwyższą jakością i żywotnością. Nie bez znaczenia jest również termin prac, pogoda oraz sama jakość sadzenia. Świecące ostre słońce oraz wiejący wiatr mogą powodować przesuszanie korzeni, dlatego sadzący muszą zachować szczególną ostrożność by nie doprowadzić do uszkodzenia sadzonek. Nad prawidłowym przebiegiem prac czuwają nasze służby terenowe, które na bieżąco monitorują zaawansowanie odnowień oraz organizują pracę Zakładom Usług Leśnych.

Sumarycznie w tym roku Nadleśnictwo Narol posadzi ok 800 tyś sadzonek, które będą rosły w naszych lasach produkując tlen oraz  drewno. Będą schronieniem dla dzikich zwierząt oraz nierozłącznym elementem pięknego krajobrazu Roztocza i Puszczy Solskiej. 

 

                                                                                 Tekst i zdjęcia: Marceli Kot   


Nadleśnictwa i inne

 

Sprzedaż

Sprzedaż

 

Polecamy Polecamy