Aktualności Aktualności

Powrót

Wiata imienia Św. Brata Alberta

Wiata imienia Św. Brata Alberta

W ubiegłą sobotę odbyły się uroczystości związane z poświęceniem wiaty turystycznej w miejscu, w którym Święty Brat Albert Chmielowski założył pierwszą pustelnię. Na wzgórze zwane przez okolicznych mieszkańców "Monastyrem" przybyli okoliczni mieszkańcy, samorządowcy, duchowni i leśnicy z całego regionu na czele z Dyrektorem Regionalnym Lasów Państwowych Panią Grażyną Zagrobelną i Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych Panem Andrzejem Koniecznym. Poświęcenia miejsca dokonał biskup Mariusz Leszczyński. Pustelnia na Monasterzu była jedną z trzech pustelni założonych w naszym regionie i służyła jako miejsce życia, odpoczynku i kontemplacji dla Braci Albertynów. Działała na przełomie dziewiętnastego i dwudziestego wieku. Pozostałe dwie mieściły się w okolicach miejscowości Prusie i Brusno. Staraniem leśników na ruinach dawnej pustelni została wybudowana wiata upamiętniająca to miejsce oraz urządzenia umożliwiające odpoczynek przebywającym tutaj turystom. Na koniec w pobliżu wiaty leśnicy i biskup posadzili dęba- potomka słynnego dębu "Bartek". Mapa roztocza środkowego zyskała nowy ciekawy obiekt sakralno-turystyczny więc serdecznie zapraszamy do odwiedzenia tego miejsca.

 

                                                                                            Tekst i zdjecia: Marceli Kot


Nadleśnictwa i inne

 

Sprzedaż

Sprzedaż

 

Polecamy Polecamy