Aktualności Aktualności

Powrót

Zawiadomienie dot.zakończenia sporządzenia projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Źródła Tanwi''

Zawiadomienie dot.zakończenia sporządzenia projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Źródła Tanwi''

Plan ochrony dla rezerwatu przyrody jest dokumentem planistycznym ustanawianym zarządzeniem dyrektora regionalnego ochrony środowiska, obowiazującym przez 20 lat i uwzględniającym kompleksowo wszystkie elementy środowiskowe i społeczne, mające wpływ na zachowanie i ochronę walorów dla których powstał rezerwat. 

Uwagi i wnioski dla opracowywanego dokumentu mozna składać w terminie 21 dni od ukazania się obwieszczenia. 

Szczegóły znajdują się w załączniku.

Materiały do pobrania


Nadleśnictwa i inne

 

Sprzedaż

Sprzedaż

 

Polecamy Polecamy