Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko występujących roślin, grzybów i zwierząt i dotyczy najbardziej zagrożonych i najcenniejszych gatunków. Są dwa rodzaje ochrony gatunkowej: ochrona ścisła i częściowa. Ochrona ścisła polega na całkowitym zakazie ingerencji człowieka wobec danego gatunku, przekładającego się między innymi na zakaz: uszkadzania, niszczenia, zbierania, przetrzymywania, niszczenia środowiska występowania, zabijania, płoszenia, posiadania itp. Wszelkie odstępstwa od zakazów związanych z ścisłą ochroną gatunkową wymagają uzyskania stosownego pozwolenia. Ochrona częściowa dopuszcza pewną ściśle określoną ingerencję w przestrzeń życiową chronionego gatunku, pozwala na kontrolowanie pozyskanie całych okazów bądź ich części oraz redukcję ich liczebności.

Spośród wielu gatunków chronionych w zasięgu terytorialnym działania Nadleśnictwa Narol występuje wiele gatunków podlegających ochronie prawnej.

Królestwo roślin reprezentowane jest przez takie gatunki jak: rosiczka okrągłolistna, kłokoczka południowa, lilia złotogłów, buławnik wielkokwiatowy, buławnik mieczolistny, widłaczek torfowcowy czy nasięźrzał pospolity, które podlegające ochronie ścisłej. Spośród licznej grupy roślin podlegających ochronie częściowej możemy wymienić: bagno zwyczajne, gnieźnika leśnego, grzybienie białe, podkolana zielonawego i białego, cebulicę dwulistną, czosnek niedźwiedzi, widłaki (goździsty i jałowcowaty), róże gatunki mchów (bielistka sina, rokietnik pospolity, fałdownik nastroszony, gajnik lśniący i torfowce) oraz śnieżyczkę wiosenną a nawet sosnę kosodrzewinę.

Królestwo zwierząt reprezentowane jest począwszy od bezkręgowców (jelonek rogacz, biegacz skórzasty, modliszka zwyczajna) po żyjące w naszych rzekach i zbiornikach wodnych ryby i płazy (strzelba potokowa, głowacz białopłetwy, minóg strumieniowy, kumak nizinny, ropucha szara, salamandra plamista, traszka zwyczajna i grzebieniasta).

Spośród chronionych gatunków gadów, na wyróżnienie zasługują podlegające ochronie częściowej jaszczurki: zwinka i żyworodna, padalec zwyczajny, zaskroniec zwyczajny i żmija zygzakowata.

Najbardziej liczną gromadą zwierząt chronionych występujących na terenie Nadleśnictwa Narol są ptaki, reprezentowane min. przez: bażanta, bociana białego i czarnego, dudka, derkacza, drozda śpiewaka, dzięcioła czarnego i dużego, jarząbka, jemiołuszkę, czaplę białą, sikory, żurawia oraz wiele innych.

Dość liczną grupę zwierząt stanowią ptaki drapieżne. Nie trudno bowiem na naszym niebie dostrzec sylwetki takich gatunków jak myszołów zwyczajny, orlik krzykliwy jastrząb zwyczajny, kania ruda, błotniak łąkowy, pustułka, a nawet i sokoła wędrownego. O niepospolitych walorach przyrodniczych tutejszego środowiska świadczy fakt występowania największego drapieżnego ptaka Europy bielik zwyczajnego dla którego na terenie Nadleśnictwa Narol została wyznaczona specjalna strefa ochrony.

Jeżeli chodzi o ptaki nocne to fauna tutejszych lasów reprezentowana jest przez takie „perełki" jak puszczyk uralski i największą europejską sowę-puchacza oraz bardziej pospolite puszczyki zwyczajne i sowy uszate.

Lista gatunków chronionych ssaków, których obecność została stwierdzona na terenie działania nadleśnictwa Narol, jest również dosyć okazała. Począwszy od najmniejszych przedstawicieli tej gromady takich jak: popielica, orzesznica i koszatka po wiele gatunków nietoperzy (mopek, nocek rudy, nocek duży) czy podlegającego ochronie częściowej i licznie występującego bobra europejskiego. Spośród chronionych ssaków drapieżnych możemy wyróżnić: łasicę, gronostaja i wydrę a przy odrobinie szczęścia możemy natknąć się nawet na ślady bytowania wilka i rysia.