Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko występujących roślin, grzybów i zwierząt i dotyczy najbardziej zagrożonych i najcenniejszych gatunków. Są dwa rodzaje ochrony gatunkowej: ochrona ścisła i częściowa. Ochrona ścisła polega na całkowitym zakazie ingerencji człowieka wobec danego gatunku, przekładającego się między innymi na zakaz: uszkadzania, niszczenia, zbierania, przetrzymywania, niszczenia środowiska występowania, zabijania, płoszenia, posiadania itp. Wszelkie odstępstwa od zakazów związanych z ścisłą ochroną gatunkową wymagają uzyskania stosownego pozwolenia. Ochrona częściowa dopuszcza pewną ściśle określoną ingerencję w przestrzeń życiową chronionego gatunku, pozwala na kontrolowanie pozyskanie całych okazów bądź ich części oraz redukcję ich liczebności.

Spośród wielu gatunków chronionych w zasięgu terytorialnym działania Nadleśnictwa Narol występuje wiele gatunków podlegających ochronie prawnej.

 

Królestwo roślin reprezentowane jest przez takie gatunki jak: rosiczka okrągłolistna, kłokoczka południowa, lilia złotogłów, buławnik wielkokwiatowy, buławnik mieczolistny, widłaczek torfowcowy czy nasięźrzał pospolity, które podlegające ochronie ścisłej. Spośród licznej grupy roślin podlegających ochronie częściowej możemy wymienić: bagno zwyczajne, gnieźnika leśnego, grzybienie białe, podkolana zielonawego i białego, cebulicę dwulistną, czosnek niedźwiedzi, widłaki (goździsty i jałowcowaty), róże gatunki mchów (bielistka sina, rokietnik pospolity, fałdownik nastroszony, gajnik lśniący i torfowce) oraz śnieżyczkę wiosenną a nawet sosnę kosodrzewinę.

 

Królestwo zwierząt reprezentowane jest począwszy od bezkręgowców (jelonek rogacz, biegacz skórzasty, modliszka zwyczajna) po żyjące w naszych rzekach i zbiornikach wodnych ryby i płazy (strzelba potokowa, głowacz białopłetwy, minóg strumieniowy, kumak nizinny, ropucha szara, salamandra plamista, traszka zwyczajna i grzebieniasta).

Spośród chronionych gatunków gadów, na wyróżnienie zasługują podlegające ochronie częściowej jaszczurki: zwinka i żyworodna, padalec zwyczajny, zaskroniec zwyczajny i żmija zygzakowata.

 

Najbardziej liczną gromadą zwierząt chronionych występujących na terenie Nadleśnictwa Narol są ptaki, reprezentowane min. przez: bażanta, bociana białego i czarnego, dudka, derkacza, drozda śpiewaka, dzięcioła czarnego i dużego, jarząbka, jemiołuszkę, czaplę białą, sikory, żurawia a nawet głuszca dla którego powołano specjalną strefę ochronną w lasach Nadleśnictwa.

 Dość liczną grupę zwierząt stanowią ptaki drapieżne. Nie trudno bowiem na naszym niebie dostrzec sylwetki takich gatunków jak myszołów zwyczajny, jastrząb zwyczajny, kania ruda, błotniak łąkowy, pustułka a nawet i sokoła wędrownego. O niepospolitych walorach przyrodniczych tutejszego środowiska świadczy fakt występowania takich ptaków jak orlik krzykliwy i orzeł bielik dla których zostały powołane, podobnie jak w przypadku głuszca, specjalne strefy ochrony.

Jeżeli chodzi o ptaki nocne to fauna tutejszych lasów reprezentowana jest przez takie „perełki" jak puszczyk uralski i największą europejską sowę-puchacza oraz bardziej pospolite puszczyki zwyczajne i sowy uszate.

 

Lista gatunków chronionych ssaków, których obecność została stwierdzona na terenie działania nadleśnictwa Narol, jest również dosyć okazała. Począwszy od najmniejszych przedstawicieli tej gromady takich jak: popielica, orzesznica i koszatka po wiele gatunków nietoperzy (mopek, nocek rudy, nocek duży) czy podlegającego ochronie częściowej i licznie występującego bobra europejskiego. Spośród chronionych ssaków drapieżnych możemy wyróżnić: łasicę, gronostaja i wydrę a przy odrobinie szczęścia możemy natknąć się nawet na ślady bytowania wilka i rysia.