Aktualności Aktualności

Powrót

OGŁOSZENIE O PLANOWANYCH ZABIEGACH RATOWNICZYCH SPRZĘTEM AGROLOTNICZYM

OGŁOSZENIE O PLANOWANYCH ZABIEGACH RATOWNICZYCH SPRZĘTEM AGROLOTNICZYM

Nadleśnictwo Narol zawiadamia, że w okresie od 02.05.2023 r. do 31.05.2023 r. w zależności od panujących warunków pogodowych, informacji uzyskiwanych z obserwacji związanych z przebiegiem rójki chrabąszczy kasztanowca i majowego - przeprowadzone zostaną zabiegi chemiczne, mające na celu ograniczenie liczebności szkodników owadzich.

Zabiegi odbędą się w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Narol w lokalizacjach ujętych na mapie załączonej poniżej.

Planowana powierzchnia zabiegu wyniesie 3 975,80 ha, z czego w Lasach Państwowych - 3 655, 24 ha, w lasach niepaństwowych 320, 56 ha.

 

 

Lp.

 

NR POLA

OGÓŁEM

POW. OPRYSKU

W HA

LASY PAŃSTWOWE

W HA

LASY NIEPAŃSTWOWE

W HA

POWIAT

LUBACZOWSKI

W HA

GMINA NAROL

LP/LN W HA

 

GMINA CIESZANÓW

LP/LN W HA

 

GMINA

HORYNIEC ZDRÓJ

LP/LN W HA

1.

0418_1

1799,70

1554,33

245,37

1799,70

1554,33/245,37

0

0

2.

0418_2

285,60

230,80

54,80

285,60

230,80/54,80

0

0

3.

0418_3

1053,10

1038,25

14,85

1053,10

172,10/7,00

0

866,15/7,85

4.

0418_4

269,90

269,90

0

269,90

6,40

263,50

0

5.

0418_5

26,70

26,70

0

26,70

0

26,70

0

6.

0418_6

13,50

13,50

0

13,50

0

13,50

0

7.

0418_7

527,30

521,76

5,54

527,30

455,66/5,54

66,10

0

OGÓŁEM

3975,80 ha

 3655,24 ha

  320,56 ha

3975,80 ha

2419,29/312,71 ha

369,80 ha

866,15/7,85 ha

 

 

Zabiegi będą przeprowadzane w godzinach porannych oraz wieczornych. Czas trwania zabiegu będzie w głównej mierze uzależniony od przebiegu rójki chrabąszczy oraz panujących warunków atmosferycznych.

 

Podczas wykonywania zabiegu agrolotniczego zostaną zastosowane następujące środki ochrony roślin: Mospilan 20 SP w dawce 0,4 kg / 1 ha i Ikar 95 EC w dawce 1,0 l / 1 ha.

 

Na terenie objętym zabiegiem zwalczania agrolotniczego zostanie wprowadzony okresowy zakaz wstępu - zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy o lasach.

 

Bieżące informacje dotyczące terminów wykonania zabiegów w polach zabiegowych będą aktualizowane na bieżąco i umieszczone w załączniku poniżej.


Nadleśnictwa i inne

 

Sprzedaż

Sprzedaż

 

 

Polecamy Polecamy