Aktualności Aktualności

Powrót

Oferta handlowa

Oferta handlowa

Sprzedaż drewna w Nadleśnictwie Narol odbywa się na podstawie Zarządzenia nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 września 2021 roku.

Kienci prowadzący działalność gospodarczą związaną z przetwórstwem drewna zakupują drewno na aukcjach internetowych w aplikacji e-drewno, w Portalu Leśno-Drzewnym, w innych aukcjach i submisjach oraz w negocjacjach bezpośrednich. Klienci indywidualni zukupują drewno bezpośrednio w leśnictwach po cenach z aktualnego cennika detalicznego.

Informacje dotyczące sprzedaży drewna publikowane są w Portalu Leśno Drzewnym