Wydawca treści Wydawca treści

Rys historyczny

Lasy Państwowe mają już 90 lat. Mimo historycznych zakrętów i zmian organizacja funkcjonuje do dziś, łącząc bogatą tradycję z nowoczesnością.

 

Do roku 1945 lasy wchodzące w skład obecnego Nadleśnictwa Narol stanowiły własność prywatną, należącą do różnej wielkości majątków ziemskich oraz drobnych właścicieli. Na mocy dekretu PKWN z dnia 12.12.1944 r. zostały one upaństwowione. W obszarze obecnego Nadleśnictwa Narol były to lasy kilkunastu prywatnych właścicieli.

W 1945 roku utworzono na tych terenach dwa Nadleśnictwa: Ruda Różaniecka i Horyniec. Po kilku latach (1948 r.) nastąpiła pierwsza reorganizacja i z części obu Nadleśnictw powstało Nadleśnictwo Narol.

Do 1958 r. Nadleśnictwa Narol, Horyniec i Ruda Różaniecka podlegały Rejonowi Lasów Państwowych w Lubaczowie, a po jego likwidacji stały się przedsiębiorstwami państwowymi na pełnym wewnętrznym rozrachunku.

W roku 1973 połączono wszystkie trzy nadleśnictwa w jedno o nazwie Narol z trzema obrębami: Narol, Horyniec i Ruda Różaniecka. W obecnych granicach Nadleśnictwo Narol istnieje od 1984 roku (po przejściu obrębu Horyniec do Nadleśnictwa Lubaczów).