Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Hodowla lasu korzysta z dorobku nauk przyrodniczych, m.in. klimatologii, gleboznawstwa, botaniki czy fizjologii roślin. W pracach hodowlanych leśnicy dążą do dostosowania składu gatunkowego lasu do siedliska. Dzięki temu las jest bardziej odporny na zagrożenia.
Prace w zakresie hodowli lasu obejmują odnowienia,  zalesienia, pielęgnowanie gleby i cięcia pielęgnacyjne – czyszczenia wczesne i późne, trzebieże wczesne.
Przeciętny roczny rozmiar odnowień i zalesień wynosi ok. 76 ha, czyszczeń wczesnych – ok.50 ha, czyszczeń późnych – ok.120 ha, trzebieży wczesnych – ok.120 ha.
Materiał sadzeniowy produkowany jest na szkółce zespolonej w Leśnictwie Łówcza, na powierzchni 5,40 ha.
Gospodarka nasienna w Nadleśnictwie Narol jest realizowana poprzez selekcję populacyjną i indywidualną.
Elementem tej gospodarki jest leśny materiał podstawowy (LMP) czyli drzewostany, źródła nasion czy drzewa mateczne służące do produkcji leśnego materiału rozmnożeniowego. Na terenie Nadleśnictwa znajdują się następujące kategorie leśnego materiału podstawowego:


Wyselekcjonowany
Wyłączone Drzewostany Nasienne:
Obręb Narol:
Jodłowe                          - oddz.29a,30a, pow. 22,88 ha
Sosnowe                        - oddz.140b,d;141a,b, pow. 45,55 ha
Bukowe                          - oddz.89b, 89Aa, pow. 25,35 ha
Razem:                       92,78 ha
Obręb Ruda Różaniecka:
Sosnowe                      - oddz.166b, 164c,163b, pow. 32,25 ha
Razem:                       32,25 ha
Nadleśnictwo            126,03 ha   
                                                  
Ze zidentyfikowanego źródła
Gospodarcze Drzewostany Nasienne:
Sosnowe                     -   423,23 ha
Bukowe                       -   84,77 ha
Dębowe                      -   18,19 ha
Olszowe                     -   4,41 ha
Jodłowe                      -   17,54 ha
Brzozowe                   -   1,54 ha
Świerkowe                 -   5,34 ha           
Nadleśnictwo            555,02 ha
 
Kwalifikowany
Drzewa mateczne:
Na terenie Nadleśnictwa znajduje się 13 szt. drzew matecznych sosnowych. Wszystkie zlokalizowane są w leśnictwie Jezioro w oddziale 166b oraz 164c.
Uprawy pochodne:
W Nadleśnictwie Narol założono bloki upraw pochodnych o łącznej powierzchni 229,45 ha, w tym: sosnowe – 40,28 ha, jodłowe 71,82 ha i bukowe – 127,95 ha.