Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Na terenie Nadleśnictwa działa 5 Kół Łowieckich, które dzierżawią 6 obwodów są to:


K. Ł. "Borowik" - Warszawa - obw. Nr 51pk - pow. ogólna obwodu 3 390 ha,
K. Ł. "Knieja" - Narol - obw. Nr 52pk - pow. ogólna obwodu - 6 481 ha,
K. Ł. "Roztocze" - Rzeszów - obw. Nr 53pk - pow. ogolna obwodu - 7 613 ha,
K. Ł. "Racjonalnego Polowania" - Siedlce - obw. Nr 50pk - pow. ogólna obwodu – 5 159 ha,
K. Ł. "Ryś" - Lubaczów - obw. Nr 54pk - pow. ogólna obwodu - 6 503 ha,
K. Ł. "Roztocze" - Rzeszów - obw. Nr 55pk - pow. ogolna obwodu - 4 715 ha.