Wydawca treści Wydawca treści

O NADLEŚNICTWIE - POŁOŻENIE

Nadleśnictwo Narol zarządza w imieniu Skarbu Państwa lasami państwowymi na powierzchni 15 929,84 ha, położonymi na Roztoczu Środkowym i Południowym oraz w Kotlinie Sandomierskiej, w zlewni rzeki Tanew.

Grunty zarządzane przez Nadleśnictwo Narol położone są w północno-wschodniej części województwa podkarpackiego, w powiecie lubaczowskim, w gminach: Cieszanów (obręby ewidencyjne: Chotylub, Gorajec, Kowalówka, Nowe Sioło, Nowy Lubliniec, Żuków), Horyniec Zdrój (Nowe Brusno, Polanka Horyniecka, Stare Brusno, Werchrata), Narol (obręby ewidencyjne: Chlewiska, Dębiny, Huta Różaniecka, Huta Złomy, Jędrzejówka, Kadłubiska, Lipie, Lipsko, Łówcza, Łukawica, Narol-obszar wiejski, Płazów, Podlesina, Ruda Różaniecka, Wola Wielka) oraz mieście Narol.
Nadleśnictwo składa się z dwóch obrębów leśnych: Narol i Ruda Różaniecka.
Siedziba Nadleśnictwa znajduje się w miejscowości Narol, przy ulicy Bohaterów września 1939 r. nr 38 (oddz. 149f, obrębu Narol) w odległości 1 km od Urzędu Miasta i Gminy Narol.

Nadleśnictwo Narol podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Sąsiadują z nim następujące jednostki administracyjne Lasów Państwowych:

  • od zachodu: Nadleśnictwo Oleszyce (RDLP w Krośnie),
  • od północy: Nadleśnictwo Józefów (RDLP w Lublinie),
  • od wschodu: Nadleśnictwo Tomaszów (RDLP w Lublinie),
  • od południa: Nadleśnictwo Lubaczów (RDLP w Krośnie).