Wydawca treści Wydawca treści

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
Działanie 226 - „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych".
Finansowanie: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
 
W ramach działania Nadleśnictwo Narol zrealizowało następujące prace: 
 
realizacja 2011 i 2012 r. - grunty Gminy Cieszanów i Nadleśnictwa Narol:
 
- odnowienie powierzchni leśnych - pow. 2.76 ha,
- wykonanie poprawek i uzupełnień w uprawach leśnych, pow. - 1.20 ha,
- pielęgnowanie upraw (czyszczenia późne) - pow. 0.43 ha,
- przebudowa drogi leśnej Huta Złomy – Polanka o długości 1.99 km,
- przebudowa drogi leśnej Chotylub – Gorajec o długości 2.99 km.
 
realizacja 2014 r. - grunty Gminy Narol i Nadleśnictwa Narol:
 
- wykonanie poprawek i uzupełnień w uprawach leśnych, pow. - 0.50 ha,
- pielęgnowanie gleby, pow. - 16.07 ha,
- wykonanie czyszczeń wczesnych, pow. - 14.40 ha,
- wykonanie czyszczeń późnych, pow. - 12.21 ha, 
- budowa drogi leśnej w leśnictwie Płazów, Maziarnia o długości 8.473 km.
 
Razem kwota dofinansowania netto wyniosła 7 249 290. 92 zł.