Wydawca treści Wydawca treści

Plan Urządzenia Lasu

Nadleśnictwo Narol prowadzi gospodarkę leśną w oparciu o plan urządzania lasu, opracowany przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Przemyślu. Plan został sporządzony wg stanu na dzień 1 stycznia 2013 roku i na mocy decyzji Ministra Środowiska znak spr.: DLP-lpn-611-32/24996/13/JŁ z dnia 26 czerwca 2013 roku obowiązuje na lata 2013–2022.

Wybrane treści elementów składowych planu zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Nadleśnictwa Narol pod tym adresem.
Elementy planu nie udostępnione  w BIP, zgodnie z art.10 Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 6 września 2001r. Nr 112 poz.1198 z późn. zm. udostępniane  mogą być na wniosek.