Wydawca treści Wydawca treści

Plan Urządzenia Lasu

Nadleśnictwo Narol prowadzi gospodarkę leśną w oparciu o plan urządzania lasu, opracowany przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Przemyślu. Plan został sporządzony wg stanu na dzień 1 stycznia 2023 roku, zatwierdzony pismem Ministra Klimatu i Środowiska nr: DLŁ-WGL.8100.57.2023.ŁP z dnia 12.09.2023r. i obowiązuje na lata 2023–2032.

Wybrane treści elementów składowych planu zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Nadleśnictwa Narol pod tym adresem.
Elementy planu nie udostępnione  w BIP, zgodnie z art.10.1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022r., poz 902) udostępniane  mogą być na wniosek.