Wydawca treści Wydawca treści

ZASOBY LEŚNE

 

Leśne siedliska przyrodnicze

Leśne siedliska przyrodnicze zajmują ogółem 557,77 ha, to jest 3,60% powierzchni leśnej Nadleśnictwa. Dominuje wśród nich żyzna buczyna karpacka (332,83 ha – 2,15% pow. leśnej) i związany z tym siedliskiem przyrodniczy typ lasu: Bk – 1,56% powierzchni leśnej.